Shantykoor "De Admiraliteit"                      klik op foto
http://www.shantykoordeadmiraliteit.nl/wpimages/wpb37599b9_05_06.jpg